صنایع غذایی رُزبُن > خانم زهرا ناهید

خانم زهرا ناهید

سلام به باسلامی های عزیز و غرفه دار محترم. سفارشم رسید خیلی خیلی ممنون طعم خوب و تازگی محصول خیلی به دل میشینه

نظرات مشتریان رُزبُن - خانم زهرا ناهید