صنایع غذایی رُزبُن > آقای مصطفی زهره وند

آقای مصطفی زهره وند

بسیار خوب و خوش عطر و تازه بود واقعا ارزش خرید کردن داره

ممنون از غرفه دار محترم.

نظرات مشتریان صنایع غذایی رُزبُن - آقای مصطفی زهره وند