محصولات رُزبُن

ما محصولات متفاوتی را تولید و به بازار عرضه میکنیم. رضایت و سلامتی شما باعث لبخند ما می شود.

ما محصولات متفاوتی را تولید و به بازار عرضه میکنیم. رضایت و سلامتی شما باعث لبخند ما می شود.

شیره خرما 350 گرمی رُزبُن

شیره خرما ۳۵۰ گرمی

300 گرم خالص

16,100 تومان

شیره توت 350 گرمی رُزبُن

شیره توت ۳۵۰ گرمی

300 گرم خالص

21,600 تومان

خرید نبات مایع زعفرانی از رزبن

نبات مایع زعفرانی ۳۰۰ گرمی

350 گرمی

10,500 تومان

شیره سه شیره 350 گرمی رُزبُن

شیره سه شیره ۳۵۰ گرمی

300 گرم خالص

19,900 تومان

شیره انگور 350 گرمی رُزبُن

شیره انگور ۳۵۰ گرمی

300 گرم خالص

22,000 تومان

شیره انجیر 350 گرمی رُزبُن

شیره انجیر ۳۵۰ گرمی

300 گرم خالص

22,100 تومان