محصولات رُزبُن

ما محصولات متفاوتی را تولید و به بازار عرضه میکنیم. رضایت و سلامتی شما باعث لبخند ما می شود.

ما محصولات متفاوتی را تولید و به بازار عرضه میکنیم. رضایت و سلامتی شما باعث لبخند ما می شود.

شیره خرما 350 گرمی رُزبُن

شیره خرما ۳۵۰ گرمی

300 گرم خالص

18,500 تومان

شیره توت 350 گرمی رُزبُن

شیره توت ۳۵۰ گرمی

300 گرم خالص

22,500 تومان

خرید نبات مایع زعفرانی از رزبن

نبات مایع زعفرانی ۳۰۰ گرمی

350 گرمی

16,500 تومان

شیره انگور 350 گرمی رُزبُن

شیره انگور ۳۵۰ گرمی

300 گرم خالص

23,500 تومان