محصولات رُزبُن

ما محصولات متفاوتی را تولید و به بازار عرضه میکنیم. رضایت و سلامتی شما باعث لبخند ما می شود.

ما محصولات متفاوتی را تولید و به بازار عرضه میکنیم. رضایت و سلامتی شما باعث لبخند ما می شود.

کِرِم ارده وانیلی 50 گرمی رُزبُن

کِرِم ارده وانیلی ۵۰ گرمی

50 گرم خالص

6,000 تومان

کِرِم ارده وانیلی 300 گرمی رُزبُن

کرم ارده وانیلی ۳۰۰ گرمی

270 گرم خالص

27,600 تومان

ارده شکلاتی 50 گرمی رُزبُن

ارده شکلاتی ۵۰ گرمی

50 گرم خالص

6,000 تومان

ارده شکلاتی 300 گرمی رُزبُن

ارده شکلاتی ۳۰۰ گرمی

270 گرم خالص

27,600 تومان

ارده شکلاتی فندقی 50 گرمی تک نفره رُزبُن

ارده شکلاتی فندقی ۵۰ گرمی

50 گرم خالص

6,400 تومان

کِرِم ارده پسته ای ۵۰ گرمی

50 گرم خالص

6,600 تومان

کرم ارده پسته ای 300 گرمی رُزبُن

کِرِم ارده پسته ای ۳۰۰ گرمی

270 گرم خالص

36,800 تومان

ارده شکلاتی نسکافه ای 300 گرمی ؤسزُّن

ارده شکلاتی نسکافه ای ۳۰۰ گرمی

270 گرم خالص

31,000 تومان