محصولات رُزبُن

ما محصولات متفاوتی را تولید و به بازار عرضه میکنیم. رضایت و سلامتی شما باعث لبخند ما می شود.

ما محصولات متفاوتی را تولید و به بازار عرضه میکنیم. رضایت و سلامتی شما باعث لبخند ما می شود.

روغن ارده کنجد 800 گرمی رُزبُن

روغن ارده کنجد ۸۰۰ گرمی

750 گرم خالص

122,700 تومان

روغن ارده کنجد 1000 گرمی رُزبُن

روغن ارده کنجد ۱۰۰۰ گرمی

950 گرم خالص

156,200 تومان

روغن ارده کنجد 1800 گرمی رُزبُن

روغن ارده کنجد ۱۸۰۰ گرمی

1750 گرم خالص

272,800 تومان

روغن ارده کنجد 2950 گرمی رُزبُن

روغن ارده کنجد ۲۹۵۰ گرمی

2840 گرم خالص

434,000 تومان

روغن ارده کنجد 3600 گرمی رُزبُن

روغن ارده کنجد ۳۶۰۰ گرمی

3485 گرم خالص

533,200 تومان

روغن ارده کنجد 4500 گرمی رُزبُن

روغن ارده کنجد ۴۵۰۰ گرمی

4340 گرم خالص

657,200 تومان

روغن ارده کنجد 5000 گرمی رُزبُن

روغن ارده کنجد ۵۰۰۰ گرمی

4900 گرم خالص

731,600 تومان

روغن ارده کنجد 500 گرمی رُزبُن

روغن ارده کنجد ۵۰۰ گرمی

460 گرم خالص

78,100 تومان