محصولات رُزبُن

ما محصولات متفاوتی را تولید و به بازار عرضه میکنیم. رضایت و سلامتی شما باعث لبخند ما می شود.

ما محصولات متفاوتی را تولید و به بازار عرضه میکنیم. رضایت و سلامتی شما باعث لبخند ما می شود.

حلوا ارده 50 گرمی رُزبُن

حلوا ارده ۵۰ گرمی

50 گرم خالص

5,900 تومان

حلوا ارده 250 گرمی رُزبُن

حلوا ارده ۲۵۰ گرمی

225 گرم خالص

21,550 تومان

حلوا ارده 400 گرمی رُزبُن

حلوا ارده ۴۰۰ گرمی

360 گرم خالص

32,200 تومان

حلوا ارده 700 گرمی رُزبُن

حلوا ارده ۷۰۰ گرمی

650 گرم خالص

56,350 تومان